6 paź 2017

Ludowe Wojsko Polskie - lata osiemdziesiąte


Rok 1987. Pożegnanie odchodzącego z dywizji szefa wydziału rozpoznawczego ppłk Kazimierza Pokory (z kwiatami). Od lewej: mjr Henryk Kowalski, mjr Jan Olszewski, płk Czesław Stoiński, ppłk Tadeusz Trzaskawka, płk Mieczysław Goszczycki, mjr Zbigniew Adamiuk, płk Leon Komornicki (dowódca dywizji), ppłk Jan Szymonik, ppłk K.Pokora, mjr Wiesław Jankowski, ppłk Andrzej Muth, mjr Witold Busz, płk Michał Rakita, ppłk Zygmunt Klupiński.

1986 rok. Sala tradycji 73 pcz. Przekazanie obowiązków dowódcy pułku dla mjr. Wiesława Grabowskiego. Od lewej: płk Mieczysław Goszczycki, płk Jerzy Karwata, ppłk Andrzej Muth, płk Wiesław Okołow, płk Tadeusz Wilecki (dowódca dywizji), mjr. W.Grabowski.


Ćwiczenia Układu Warszawskiego Drużba 88; poligon Magdeburg.
Od lewej: (bokiem) ppłk Jerzy Haraf, płk Wincenty Golejewski, gen.bryg. Zenon Bryk, (bokiem) ppłk Zbigniew JabłońskiĆwiczenia 73 pcz (w pełnym składzie) ORION 84;. Poligon Wędrzyn - na stanowisku dowodzenia. Od lewej: gen.broni Eugeniusz Mlczyk, gen. bryg. Zenon Bryk i dowódca 73 pułku czołgów mjr Andrzej Muth. 

Muzeum Gubińskich Pancerniaków;. 8 marca 1987 ; spotkanie z aktywistkami ORW. Od lewej w pierwszym rzędzie: (NN), Barbara Rutkowska, płk Mieczysław Goszczycki, płk Leon Komornicki (dowódca dywizji), pani Adamiuk, Stefania Goszczycka, (NN).Rok 1980. W koszarach 27 pcz. Od lewej: mjr Drążkowiak (na praktyce z WAT), kpt. Marian Redlicki (I sekretarz POP), kpt. Andrzej Muth (szef sztabu). 


Pożegnanie do rezerwy st.sierż. sztab. Borysa; podoficera 73 pcz. W pierwszy szeregu od lewej: mjr Ryszard Pawlikowski, ppłk Jan Szymonik, płk Mieczysław Lutyński, st.sierż. sztab. Borys, mjr Andrzej Muth


Rok 1984. W sali tradycji 73 pułku czołgów. Przemawia dowódca pułku mjr Andrzej Muth. Dalej: mjr Jerzy Baranowski, kpt. Aleksander Juszczyk, mjr Ryszard Pawlikowski, mjr Henryk Kowalski.Rok 1986. Sala tradycji 5 SDPanc. Spotkanie przodujących dowódców plutonów z dowódcą ŚOW. Od lewej rozpoznani: płk Jerzy Karwata, ppor. Łakomy, płk Tadeusz Wilecki (dowódca 5 SDPanc.), ppor. Jarosław Siwczyk, gen.dyw. Jan Kuriata (dowódca ŚOW), (sierż. NN), ppłk Andrzej Muth, ppłk Czesław Tasiemski. Ćwiczenia ORION 84;. Dowódca ćwiczącego w pełnym składzie pułku na kierunku Wędrzyn Gubin, z forsowaniem Odry, mjr Andrzej Muth na stanowisku w wozie dowodzenia.
Muzeum Gubińskich Pancerniaków. Od lewej: dowódca dywizji płk Leon Komornicki, zastępca dowódcy dywizji ds. Polit. płk Jerzy Karwata, dowódca 5 brem. ppłk Ryszard Kuźniacki i jego zastępca ds. polit. mjr Piotr Beśkiewicz.


Sala kina Grunwald. Od lewej płk Leon Komornicki dowódca, ppłk Lucjan Cieślak kwatermistrz 5 bzaop., ppłk Ryszard Kuźniacki dowódca 5 brem., mjr Edward Perdek.4 bateria 5 paplot. Na czele dowódca por. Piotr Beśkiewicz.

Przed sztabem dywizji. Spotkanie dowódcy płk Juliana Lewińskiego (w środku) z dowódcami pododdziałów. Od lewej: zca dcy dywizji ds. polit płk Jerzy Karwata, por. Józef Haba, por. Zenon Strzelec, ppor. Dziadek, kwatermistrz dywizji płk Wiesław Okołów, w drugim rzędzie pierwszy z lewej to ppor. Roman Wiśniewski.
16 wrz 2017

14 wrz 2017

Antoni Dudek

Antoni Dudek swą karierę polityczną rozpoczynał w ZSMP w połowie lat osiemdziesiątych. Doceniam jego zaangażowanie w budowie Polski Ludowej. Szkoda, że wiele lat później zaczął głosić poglądy bliskie prawicowcom z PO oraz PiS.IPN wygładził biogram swego profesora by pasował do prawicowej poprawności

https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/struktura/kolegium-ipn-1/archiwum/rada-ipn/dokumenty/biogramy/24362,prof-Antoni-Dudek.html4 lip 2017

bracia Kaczyńscy w Polsce Ludowej


Jadwiga Kaczyńska i jej synowie grający główne role w filmie przygodowym z roku 1962.
Kandydatury braci Kaczyńskich złożył ich wuj Stanisław Miedza-Tomaszewski - były żołnierz AK.

Polska Ludowa po roku 1956 była państwem autorytarnym, które potrafiło włączyć w swe dzieło odbudowy także byłych żołnierzy Armii Krajowej jak Rajmund Kaczyński. Dziwnie wygląda na tym tle propaganda części działaczy IPN, którzy zarzucają PRL totalitaryzm przez cały okres istnienia do roku 1989.
video

video


video


videovideo

video

Warszawa - 1957