14 cze 2012

PLANPolska Ludowa – jedno z pierwszych pism konspiracyjnych w czasie okupacji niemieckiej, wydawane przez Polską Ludową Akcję Niepodległościową.
Pierwszy numer "Polski Ludowej" ukazał się 6 stycznia 1940 w nakładzie 1500 egzemplarzy.
W skład redakcji wchodzili:
W wydaniu drugiego, przygotowywanego już numeru, przeszkodziły aresztowania członków organizacji.Źródło: Wikipedia
22 lipca 1966