25 lis 2012

Okrągły Stół - prowizorka na stałe ?
Okrągły Stół był kompromisem. Konsekwencją tej umowy jest przyjęcie w 1997 roku
nowej konstytucji oraz wstąpienie do EU w 2004 roku. Wszystko fajnie, ale czas nie stoi w 
miejscu. Jak już jesteśmy w tej Unii i pociągniemy w niej jeszcze przez jakieś 15 lat to 
warto by Okrągły Stół odłożyć do lamusa i przyjąć rozwiązania ustrojowe wzorowane
na Wielkiej Brytanii. Warto zachować demokrację dzięki 460 JOW niż ryzykować
budowanie państwa postulowanego przez ONR czy Wszechpolaków.


Owszem, błędy i wypaczenia się zdarzały, ale ogólny
kierunek był słuszny.
24 lis 2012

Referendum w Wielkiej Brytanii
Referendum w Wielkiej Brytanii w 2011 rokureferendum powszechne przeprowadzone 5 maja 2011 w sprawie zmiany sposobu wyboru deputowanych do Izby Gmin. Dotyczyło zmiany sposobu głosowania z ordynacji większościowej z jedną turą głosowania, w której w jednomandatowych okręgach wyborczych elekcję uzyskuje kandydat z największą liczbą głosów (first past the post) na rzecz ordynacji większościowej z tzw. głosem alternatywnym (alternative vote).

Większość (67,9%) biorących udział w referendum opowiedziała się przeciwko zmianom, tym samym zachowując dotychczasową ordynację wyborczą.


Źródło: Wikipedia