13 gru 2013

Generał Jaruzelski


Właśnie został wydany ciekawy album Super Expressu
poświęcony generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu.

Polecam zarówno zwolennikom jak i przeciwnikom
towarzysza generała Jaruzelskiego.

Bogato ilustrowany, dobra jakość.


Powoli Wojciech Jaruzelski i stan wojenny
staje się częścią polskiej pop kultury.10 gru 2013

Pierwotna Polska Ludowa
Polska Ludowa - to prawo i wolność!

Tylko Polska Ludowa utrwali naprawdę własną Niepodległość!


* * *


Podobała by mi się taka Polska Ludowa
stworzona siłami PPS oraz PSL.

Nawet do tej koalicji dodał bym coś czego chyba nigdy nie było.
Mianowicie takie socjalne skrzydło Narodowej Demokracji, które
można roboczo nazwać ludowym nacjonalizmem.


Pomarzyć zawsze można...

Nazwa Polska Ludowa jest starsza niż PRL.

Polska znajduje się pomiędzy Niemcami i Rosją.
Oba te państwa nie są zainteresowane istnieniem
niezależnej, suwerennej Polski.
Tak więc powstanie Polski Ludowej stworzonej
rękoma Polaków w okresie II Rzeczpospolitej było praktycznie niemożliwe.
Władze sanacyjne miały wystarczająco dużo kłopotów
wewnętrznych i zewnętrznych żeby zajmować się jakimiś
socjal demokratycznymi utopiami.


Nazwa Polska Ludowa została przejęta
przez PPR, która dzięki Armii Czerwonej oraz NKWD
w roku 1945 stworzyła pro radziecką Polskę Ludową.

Polska Ludowa to nie koniecznie to samo co PRL.
PRL to moskiewski protektorat podobny do Kongresówki.
Zaś Polska Ludowa może być też państwem niezależnym
na wzór Szwajcarii czy Norwegii, w których to krajach
sytuacja ludzi pracy jest znacznie lepsza niż w państwach
południa strefy euro.

Szwajcaria podoba mi się także ze względu na
wcale częste głosowania ludowe jakie się tam odbywają.


+